Salı, 16 Temmuz 2019

Fen İşleri

-Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje keşif ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak.
-Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre üretimini yapmak.
-Belediye ye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak.
-Altyapı kuruluşunu koordine etmek, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapmak.
-Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli ekipman ve sarf malzemelerin alım ihalelerini yapmak.
-Şantiyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek, takip etmek.
-Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak.
-Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç yedek parça ve hasıl olan bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
-Şehir içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üstyapı hizmeti veren kurum veya özel sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaş mağdur olmayacak şekilde yapımını sağlamak, ilgili kuruluşlar ile protokoller yapmak.
-İçme suyu temin işlemlerini devamlılığını sağlamak.
İlçemizin günden güne büyümesi, ihtiyaçlarının da artmasını beraberinde getirmiştir. Bu büyümenin sağlıklı koşullarda gerçekleşebilmesini sağlamak ancak gerçekçi ve ileriye yönelik projelerin önceden hazırlanmasıyla mümkün olabilir. Bu bakımdan Belediyemiz tarafından  BEŞ YILLIK KALKINMA PROGRAMIMIZ çerçevesinde genişlemiş olan yollarımızı havaların iyileşmesiyle birlikte burada yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecektir. Yine ilçemizin şu anki ve ileriye dönük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla  ilçemizin ana ihtiyaçlarından olan İçme suyu kanalizasyon, asfalt ve parke yol çalışmaları devamlılığı sağlanacaktır. Ayrıca bir kentin daha güzel ve daha modern görünümüne katkıda bulunacak olan park alanları ve çocuk bahçelerinin ihtiyaçlar ve imkanlar çerçevesinde yapımı devamedecektir.
               Önceki paragrafta bahsettiğimiz  BEŞ YILLIK KALKINMA PROGRAMIMIZ çerçevesinde ve buna ilaveten 2016 yılı içerisinde bir kısmına başladığımız ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz:
-          Şehir içi altyapı (kanalizasyon) çalışmalarının devam edebilmesi
-          İçme suyu otomasyon işlemleri ve kuyu açılması işlemleri
-          İlçemiz ara sokakların kilit parke taşı döşeme işlemleri
-          Kentsel dönüşüm çalışmaları
-          Güneş Tarlası projesi
-          Seyir Tepesi Projesi
-          Jeotermal Su Araştırması
-          Halk Ekmeği Üretim Projesi
-          Halka açık taziye evi projesi
-          Seyir tepesi projesi
AMAÇLAR
2017 yılı çalışma programı kapsamında on genel amaç planlanmıştır:
Amaç -1          - Avrupa’yla uyum içerisinde bir Belediyecilik,
Amaç -2          - Zamanın gerekleri ile donatılmış bir Belediyecilik,
Amaç -3          - Çevreye duyarlı bir Belediyecilik,
Amaç -4          - Düzeyli bir şehircilik anlayışına sahip bir Belediyecilik,
Amaç -5          - Hizmet alanında öncü bir Belediyecilik,
Amaç -6          - Bireylere değil ayrım yapmaksızın topluma; şahsi çıkarlara değil halk menfaatine hizmet eden bir Belediyecilik,
Amaç -7          - Dünya trendlerini izleyen bir Belediyecilik,
Amaç -8          - Halkla birlikte yönetim ilkesine bağlı bir Belediyecilik,
Amaç -9               - Kurumsal kapasitesini güçlendiren bir Belediyecilik,
Amaç -10             -Diğer oluşumlarla (Belediye Birlikleri, diğer Belediyeler, Kamu Kurumları, Yurtdışı ortaklıkları vb.) iletişim ve işbirliğini geliştiren bir Belediyecilik.