Salı, 16 Temmuz 2019

Kreş Müdürlüğü

Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevinde ; öğrencilerin sosyal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak; hoşça vakit geçirmeleri ve gelişimlerini desteklemek için İngilizce, Resim, Folklör ve Jimnastik dersleri verilmektedir.
Misyon ve Vizyon
Emirdağ Belediyesi, Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü
MİSYONU
Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emirdağ ilçemizin ilk okulöncesi kurumlarından biri olmanın gururu ile okulöncesi eğitimine aynı başarı ve azim ile devam etmektedir.
Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevinde, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.
      Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir; başta velilerimiz olmak üzere isteyen herkes, Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevini ziyaret edebilir.
    Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri ve sınıflarında çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam sunmaktayız.
     Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevi, okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim şartlarına uygun bilgi vererek, her açıdan İlçemizin, İlimizin ve ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.
Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Erken Çocukluk Eğitiminde;
•    Atatürk ilkelerine bağlı,
•    Toplum değerlerine sahip,
•    Öz denetimli, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilen,
•    Duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirebilen,
•    Adalet duygusunu kazanıp buna uygun davranabilen,
•    İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gizli güçlerini tanıyıp uygulamaya koyabilen,
•    Sosyal becerileri gelişmiş,
•    Seçim yapabilen,
•    Karar verebilen,
•    Yaratıcı düşünce gücüne sahip,
•    Kendine güvenen,
•    Soran,
•    Araştırmacı,
•    Mutlu ,
Başarılı ve üretken bireyler yetiştirmektir.


Fadime & Derviş Uyar Kreş ve Gündüz Bakımevi  VİZYONUMUZ,

        Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş düşünebilen, etkin, kaliteli, öncü eğitim merkezi olmak. Bireysel farklılıkları benimseyerek, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, yeniliklere açık, geleceğe güvenle bakan, öz kültürünü tanıyan, koruyan bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve sportif etkinliklerde kendini ifade edebilen, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.
Bu bağlamda hedefimiz;
*Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve özdisiplin becerilerini geliştirmelerine imkân tanıyan,
*Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,
*Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,
*Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,
*Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,
*Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında uluslararası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,
*Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,
*Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,
*Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,
*Emirdağ İlçemizde bulunan tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel şartlar gerekse eğitim açısından, okulumuza kaydettirmek için çaba sarf ettiği,
*Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,
*Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,
*Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,
*Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve  sürekli gelişim gösteren, bir eğitim-öğretim yuvası olmaktır.