Çarşamba, 17 Ekim 2018

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                                                 İLAN

               

                  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 1-Yeni Mahalle Eskişehir caddesi Otobüs Terminali 35 nolu kafeterya 2- İncili mahallesi 44 ada 30 parselde bulunan Kapalı Otopark 3-Yeni mahalle Eskişehir caddesi Otobüs terminali 10 nolu WC 4- Eski Kacerli Mahallesi Yüzbaşı Tahir Efe Caddesi No:26 WC 5- Yeni Mahalle Eskişehir Cd. Otobüs Terminali 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 numaralı Taşınmazların Tek İş Yeri olarak 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra No : İşyeri No               Muhammen                 Teminat Bedeli                   İhale                Şartname
                                           Bedel Geçici Yıllık                                               Başlama Saati         Bedeli
                                               K.D.V hariç                                        

1)              35                        6.000,00   TL             540,00  TL                  14.30                   50,00 TL

2)           44 A - 30 P          15.780,00   TL           1.421,00 TL                  14:45                   50,00 TL
3)              10                         1.200,00  TL             108,00  TL                  15:00                 50,00 TL

4)              26                         1.200,00  TL             108,00  TL                  15.15                  50,00 TL

5)             13-30                    15.000,0  TL          1.350,00  TL                  15:30                   50,00 TL

                 55-65

           

            Kiralama İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 17.03.2017 tarihinde saat 14.30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale biriminde görülebilir.

            İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17.03.2017 tarihi saat 14:30 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

                 İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)

 

1-)Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

2-)Kanunu ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)

3-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

5-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-)İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

7-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

         
                  İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

1-)Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

2-)Ticaret ve Sanayi odası belgesi / Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair gösterir belge.

3-)Ticaret sicil belgesi

4-)Şirket i temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-)Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

 

7-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.
8-)ihale şartname alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir.)
   
-     İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     -     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez
.
         İLAN OLUNUR